การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้จากการลงทะเบียน

  • วางใจได้ : ทำใบเสร็จรับเงินหาย? ไม่มีปัญหา เพราะเมื่อคุณลงทะเบียนแว่นตาของคุณ เราจะดูแลให้คุณเอง
  • ลงชื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอ๊คลีย์ รวมถึงข่าวสารการกีฬา และข้อเสนอพิเศษ
  • จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?

  • แว่นกันแดด (รวมถึงรุ่น Custom)
  • กรอบแว่นสายตา
  • (ไม่รวมรุ่น standard issue และ military eyewear)

ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ: เพื่อเป็นการป้องกัน ทางโอ๊คลีย์ไม่ยินยอมให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 14 ปีทำการลงทะเบียนกับโอ๊คลีย์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่โอ๊คลีย์ โดยปราศจากคำยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย


ขั้นตอนที่ 2 - หลักฐานการซื้อ

ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ: การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการซื้อ อันเป็นผลจากการประมูลผ่านระบบออนไลน์ หรือการสั่งซื้อจากผู้ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

อัพโหลดใบเสร็จรับเงินของคุณ

(PDF, PNG or JPEG 2MB maximum)

เพื่อให้การรับประกัน 2 ปีสำหรับแว่นสายตาของคุณเป็นผล กรุณาอัพโหลดสำเนาใบเสร็จรับเงินระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้การซื้อของคุณเป็นผลโดยสมบูรณ์


ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน: กรุณาตรวจสอบภาพใบเสร็จรับเงินที่อัพโหลดให้เห็นข้อมูลทั้งหมดแบบไม่ถูกตัดออกและชัดเจน ใบเสร็จรับเงินที่มองเห็นได้ไม่ชัดหรือข้อมูลตกหล่นจะทำให้การลงทะเบียนเป็นโมฆะ


ขั้นตอนที่ 3 - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ #1

Please select either sunglass or Optical frame

Invalid SKU. Please check SKU or product type

เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้น

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากโอ๊คลีย์

Our email system is currently down for maintenance and it will continue to capture your product registration information. We will send out the registration confirmation email for those who have submitted from 1st August 2020 onwards once the system is up and running.

ข้าพเจ้าเข้าใจ และยินยอมในการมอบข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าให้แก่โอ๊คลีย์ ตามข้อตกลงการใช้งาน และน โยบายความเป็นส่วนตัว จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

ต้องการความช่วยเหลือ? ส่งข้อสงสัย หรือข้อซักถามของคุณมาให้เราทาง thailand.warranty@luxottica.com & เราจะทำการตอบกลับให้แก่คุณภายในเวลา 48 ชั่วโมง


() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print