การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้จากการลงทะเบียน

  • วางใจได้ : ทำใบเสร็จรับเงินหาย? ไม่มีปัญหา เพราะเมื่อคุณลงทะเบียนแว่นตาของคุณ เราจะดูแลให้คุณเอง
  • ลงชื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอ๊คลีย์ รวมถึงข่าวสารการกีฬา และข้อเสนอพิเศษ
  • จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?

  • แว่นกันแดด (รวมถึงรุ่น Custom)
  • กรอบแว่นสายตา
  • (ไม่รวมรุ่น standard issue และ military eyewear)

ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ: เพื่อเป็นการป้องกัน ทางโอ๊คลีย์ไม่ยินยอมให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 14 ปีทำการลงทะเบียนกับโอ๊คลีย์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่โอ๊คลีย์ โดยปราศจากคำยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย


ขั้นตอนที่ 2 - หลักฐานการซื้อ

ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ: การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการซื้อ อันเป็นผลจากการประมูลผ่านระบบออนไลน์ หรือการสั่งซื้อจากผู้ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

อัพโหลดใบเสร็จรับเงินของคุณ

(PDF, PNG or JPEG 2MB maximum)

เพื่อให้การรับประกัน 2 ปีสำหรับแว่นสายตาของคุณเป็นผล กรุณาอัพโหลดสำเนาใบเสร็จรับเงินระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้การซื้อของคุณเป็นผลโดยสมบูรณ์


ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน: กรุณาตรวจสอบภาพใบเสร็จรับเงินที่อัพโหลดให้เห็นข้อมูลทั้งหมดแบบไม่ถูกตัดออกและชัดเจน ใบเสร็จรับเงินที่มองเห็นได้ไม่ชัดหรือข้อมูลตกหล่นจะทำให้การลงทะเบียนเป็นโมฆะ


ขั้นตอนที่ 3 - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ #1

Please select either sunglass or Optical frame

Invalid SKU. Please check SKU or product type

เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้น

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากโอ๊คลีย์

ข้าพเจ้าเข้าใจ และยินยอมในการมอบข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าให้แก่โอ๊คลีย์ ตามข้อตกลงการใช้งาน และน โยบายความเป็นส่วนตัว จำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำการซื้อ

ต้องการความช่วยเหลือ? ส่งข้อสงสัย หรือข้อซักถามของคุณมาให้เราทาง thailand.warranty@luxottica.com & เราจะทำการตอบกลับให้แก่คุณภายในเวลา 48 ชั่วโมง


() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print