สุดยอดการออกแบบแว่นกีฬา

มุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อน

เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของดวงตาเพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองของการมองเห็นที่นักจักรยานส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดข้อมูลทีได้สามารถนำไปสู่การเพิ่มมุมมองการมองเห็นให้กับแว่นตารุ่นจอว์เบรคเกอร์(Jawbreaker™)ซึ่งมีมุมมองการมองเห็นมากกว่าแว่นกันแดดเลนส์คู่โดยทั่วไปถึง 44%

ออกแบบเพื่อการปกป้องเต็มรูปแบบ

เราสร้างแว่นตาที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องแบบเต็มเฟรมที่ขยายไปทั้งตัวเลนส์พร้อมทั้งปกป้องดวงตาของคุณจากแรงกระทบโดยไม่สูญเสียการมองเห็นหรือการระบายอากาศแต่อย่างใด

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอากาศถ่ายเทอากาศ

เปลี่ยนเลนส์ในไม่กี่วินาที

ดีไซน์ตัวขาแว่นที่ปรับเปลี่ยนได้

() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print