เงื่อนไขการใช้

เรายินดีต้อนรับคุณสู่เว็บไซต์โอ๊คลีย์ และขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดพื้นฐานต่อไปนี้ที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์และการจัดซื้อของผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์โอ๊คลีย์คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและจะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อปฏิบัติเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้ง และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่เป็นไปตามการการเปลี่ยนแปลงใดดังกล่าว ถือว่าเป็นการยืนยันข้อตกลงของคุณในอันที่จะปฏิบัติตามและจะผูกพันตามข้อกำหนดตามที่มีการปรับเปลี่ยน


เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของโอ๊คลีย์ รวมทั้งภาพสินค้า เครื่องหมายการค้า ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน ภาพถ่าย อาร์ตเวิร์ค รูป และวิดีโอใดๆ และ/หรือวัสดุเสียง ถือเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งมี Oakley, Inc. รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ("Oakley") เป็นเจ้าของและควบคุมเท่านั้น

เนื้อหาของเว็บไซต์โอ๊คลีย์ มีเจตนาเพื่อไว้สำหรับส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ไม่เกี่ยวกับการที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากเรา) ที่ใช้โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้วัสดุอื่นใดที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าปัจจุบันในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ งรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าโอ๊คลีย์ ทั้งนี้ รวมถึง metatagsในข้อความที่ซ่อนไว้ หรือใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทำให้เว็บไซต์นี้ขึ้นติดอันดับต้นๆ ในการแสดงผลของเครื่องมือที่ใช้ค้นหา โอ๊คลีย์ มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อยี่ห้อ และชุดการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ทนายของโอ๊คลีย์ จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาดังกล่าว


การเชื่อมโยง

บนเว็บไซต์ของโอ๊คลีย์ อาจมีลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ ซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม โอ๊คลีย์ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ เราห้ามการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของโอ๊คลีย์เว้นแต่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโอ๊คลีย์ก่อน


แก้ไข

โอ๊คลีย์อาจทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเป็นครั้งคราว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ


ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นใดๆ หรือข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้เว็บไซต์ส่งมาถือเป็นทรัพย์สินและยังคงเป็นทรัพย์สินของโอ๊คลีย์ โอ๊คลีย์ไม่มีหน้าที่จ่ายเงินหรือตอบสนองต่อการแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เว็บไซต์


สาระสำคัญที่คุณอาจส่งให้กับบริษัทฯ

เป็นบางโอกาสที่บริษัทอาจจัดให้มีกระดานข่าว ห้องสนทนา พื้นที่แสดงความคิดเห็น ป้ายโฆษณา ป้ายบิลบอร์ด ฟอรั่ม กลุ่มข่าว การโพสต์ข้อความ หรือการสื่อสารต่างๆ ที่คล้ายกันในเว็บไซต์นี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรารวมถึงเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม บันทึก ข้อความที่โพสต์ ป้ายบิลบอร์ด ความคิด ข้อเสนอแนะใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งมายังบริษัทฯ จะต้องไม่รบกวน ใส่ร้าย กล่าวหา หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง คุกคาม หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม และจะต้องไม่มีเนื้อหาที่หยาบคาย อนาจาร หยาบโลน ลามก หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย

บันทึก ข้อความที่โพสต์ ป้ายบิลบอร์ด แนวคิด ข้อเสนอแนะใดๆ และทั้งหมด หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งมายังบริษัทฯ นับจากที่คุณส่งมาจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ประเภทและธรรมชาติใดๆ ของข้อความที่คุณส่งมาสำหรับประเภทใดๆ ของการใช้งานตลอดชีพ และรวมทั้งในสื่อใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ในการส่งเนื้อหามาที่เว็บไซต์นี้ คุณกำลังยินยอมและยินยอมอย่างแน่นอนว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวสำหรับประเภทของการใช้งานใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณา โดยไม่มีค่าตอบแทนประเภทใดๆ ให้แก่คุณ เพราะฉะนั้น เเราต้องขอให้คุณอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ เช่น เรื่องเล่า แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับแคตตาล็อกหรือต้นฉบับอาร์ตเวิร์ค อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกดำเนินการเช่นนั้น คุณกำลังะให้สิทธิ์ในเนื้อหาสร้างสรรค์นั้นแก่บริษัทฯ ตลอดไป ในการส่งเนื้อหาในประเภทใดๆ ให้แก่บริษัทฯ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณถือสิทธิ ชื่อ และใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นในเนื้อหาดังกล่าว และการส่งเนื้อหาดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ จะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ

บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องติดตามตรวจสอบการบริการกระดานข่าว ห้องสนทนา การโพสต์ข้อความ กลุ่มข่าว ฟอรั่ม ชุมชนและ/หรือข้อความ หรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอื่นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าจำเป็นในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ใช้บังคับ หรือในอันที่จะแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดหรือในบางส่วน

คุณรับทราบว่าการสื่อสารไปยัง หรือกับบริการกระดานสนทนา ห้องสนทนา กลุ่มข่าว ฟอรั่ม ชุมชนและ/ หรือข้อความ หรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ไม่ใช่การสื่อสารที่เป็นส่วนตัว ดังนั้น ผู้อื่นอาจจะอ่านการสื่อสารของคุณโดยที่คุณไม่รู้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุตรหลานของคุณ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่พบในการให้บริการห้องสนทนา กลุ่มข่าว ฟอรั่ม ชุมชนและ/หรือข้อความหรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของคุณ และการกระทำที่เหมือนกัน ในกรณีที่มีผู้ดำเนินการ ผู้จัดการฟอรั่ม หรือโฮสต์ ไม่มีบุคคลใดดังกล่าวได้รับมอบอำนาจให้เป็นโฆษกของบริษัทฯ และความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถือว่าเป็นความคิดเห็นของบริษัทฯ

การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลหรือทางอื่นใด รวมทั้งข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ หรือในทำนองเดียวกัน นั้น ถือว่าและจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ยกเว้นที่อาจระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออาจนำสิ่งที่คุณส่งหรือโพสต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การจัดพิมพ์ การกระจายเสียง และการโพสต์ข้อความ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอิสระที่จะใช้แนวคิด ความคิดรวบยอด ความชำนาญ หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้ขาย และบริษัทในเครือ จากและต่อคำเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สิน ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทั้งหมดของบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณในข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกล่าวหา ค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์หรือการสื่อสารใดๆ ของคุณในฟอรั่ม หรือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในเว็บไซต์ หรือการละเมิด ฝ่าฝืนสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม


การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ อันหมายถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ คือ Oakley, Inc. ("Oakley") ใน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" โอ๊คลีย์ไม่มีการตั้งตัวแทนหรือ การรับประกันไม่ว่าจะในประเภทใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ข้อมูล เนื้อหา ข้อความ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือระบบที่ทำหน้าที่ให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ด้วยขอบเขตเต็มอำนาจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โอ๊คลีย์ ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของชื่อ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ของความพยายามในด้านการฝีมือ ของความเหมาะสม การหาได้ ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน หรือการทันเวลาของเนื้อหา หรือของการไม่ละเมิดสิทธิ ตลอดจนการรับประกันที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการซื้อขาย การใช้งาน หรือการค้า นอกจากนี้ โอ๊คลีย์ ไม่มีการตั้งตัวแทนหรือการรับประกันว่า เว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ โอ๊คลีย์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นทางด้านการพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา ข้อความ การถ่ายภาพ หรือเนื้อหาอื่นใด ในเว็บไซต์นี้

ในการใช้เว็บไซต์โอ๊คลีย์นี้ คุณรับทราบว่าการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าใช้งานเนื้อหา ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือทั้งหมด ซึ่งจัดจำหน่ายโดยดาวน์โหลด หรือเข้าถึงจาก หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว โอ๊คลีย์นี้ ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลที่ส่งโดย หรือในนามของโอ๊คลีย์นี้ปราศจากไวรัส เวิร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนี้ โอ๊คลีย์นี้ ไม่รับประกันว่าการดำเนินการของเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการสะดุด และปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างคุณกับโอ๊คลีย์ หรือระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่นใดของเว็บไซต์นี้ จะมีความปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม

โอ๊คลีย์จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์ หรือการที่คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นการลงโทษ และโดยเป็นผลสืบเนื่อง ถึงแม้โอ๊คลีย์จะได้รับแจ้ง หรือน่าจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม โดยไม่จำกัดเพียงแต่ที่ได้กล่าวมาแล้ว โอ๊คลีย์ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ อันมีเหตุจาก หรือที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ หรือจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของโอ๊คลีย์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดรวมทั้งหมดของโอ๊คลีย์ บริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ จะต้องไม่เกินกว่า 5 เหรียญสหรัฐฯ หรือจำนวนทั้งหมดที่คุณได้จ่ายให้โอ๊คลีย์ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า

กฎหมายท้องถิ่น หรือกฎหมายของมลรัฐบางฉบับ ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดค่าเสียหายบางประการ ถ้ากฎหมายดังกล่าวใช้ได้ในกรณีของคุณ การปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ในบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น อาจใช้ไม่ได้ในกรณีของคุณ และคุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติม


กฎหมายควบคุม

เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินการโดยโอ๊คลีย์ นับแต่มีการตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นในแถบฟูตฮิลล์ แรนช์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์จะต้องตีความตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติการขัดกันแห่งกฎหมาย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจจำเพาะของศาลมลรัฐ หรือศาลรัฐบาลกลางใดๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตออเรนจ์เคาน์ตี้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print