การเรียกร้องการรับประกัน

การเรียกร้องการรับประกันจากโอ๊คลีย์ทำอย่างไร

การรับประกันและการซ่อมในร้านค้า

ร้านโอ๊คลีย์ในประเทศของคุณจะมีให้บริการการรับประกันและการซ่อมสำหรับแว่นตาบางรุ่น ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการให้บริการเพิ่มเติม หรือไม่มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้ เราจะจัดส่งแว่นตาของคุณไปยังทีมรับประกันโอ๊คลีย์ในนามของคุณ เมื่อคุณมาติดต่อที่ร้าน กรุณานำสิ่งต่อไปนี้มาด้วย:

  1. แว่นตาเสียหายหรือชำรุด
  2. หลักฐานที่ถูกต้องของการซื้อหรืออีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อ a. ยืนยันวันที่ซื้อเพื่อความคุ้มครองการรับประกัน b. ยืนยันการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ Oakley c. หากไม่มีหลักฐานการซื้อ การรับประกันจะไม่คุ้มครอง เราอาจจะมีทางเลือกอื่นๆ ให้ท่าน กรุณาติดต่อร้านโอ๊คลีย์ใกล้บ้านคุณ เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

แว่นสำหรับสายตา

สำหรับการเรียกร้องการรับประกันแว่นสายตาในทุกกรณี กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากโอ๊คลีย์ที่ซึ่งคุณได้ซื้อแว่นตามา

Oakley รับประกัน

เรารับประกันความพึงพอใจของคุณ หากคุณไม่พอใจการซื้อของคุณ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายโอ๊คลีย์ที่คุณซื้อมา ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน (15 วันสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้) สินค้าที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้าเป็นการเฉพาะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ในทางที่ผิดจะไม่สามารถรับคืนได้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด หากของรายการนั้นถูกส่งกลับในบรรจุภัณฑ์เดิม เราจะแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินให้คุณโดยขึ้นอยู่กับวิธีการเดิมของการชำระเงินของคุณ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่ไม่มีการขีดข่วนใดๆ ทั้งนี้ รวมถึงอุปกรณ์เสริมใดๆ คู่มือ เอกสารและการลงทะเบียนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การส่งคืนที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้า

() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print