การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์


OAKLEY ONLINE PRODUCT WARRANTY FAQS

แว่นตาชนิดในบ้างที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้?

การลงทะเบียนออนไลน์ใช้ได้กับแว่นเหล่านี้:    

  • แว่นตากันแดด
  • แว่นตารุ่น Custom
  • แว่นสายตา

ไม่รวมรุ่น Standard Issue, Military Eyewear และ ชิ้นส่วนอะไหล่. แว่นตาต้องได้รับการลงทะเบียนภายใน 1 ปี จากวันที่ซื้อ

ฉันจะได้การรับประกันอย่างไรบ้าง?

แว่นตาทั้งหมดของโอ๊คลี่ย์ได้รับการรับประกันต่อการเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิตมีระยะเวลา 2 ปีจากวันที่ซื้อสินค้า พร้อมด้วยหลักฐานในการซื้อโปรแกรมการรับประกันของโอ๊คลี่ย์ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนบนตัวเลนส์. เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงของสินค้าโอ๊คลี่ย์ (เช่น แว่นตากันแดดโอ๊คลี่ย์ที่ไม่ได้ใส่เลนส์ของโอ๊คลี่ย์เอง) จะถือการรับประกันเป็นโมฆะ

ทำไมไม่สามารถค้นหาร้านที่ซื้อได้?

ต้องแน่ใจว่าคุณได้ใส่ข้อมูลชื่อเมืองหรือจังหวัดของร้านตัวแทนได้อย่างถูกต้อง ร้านตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในจังหวัดที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถเลือกได้ ถ้าคุณไม่สามารถหาร้านตัวแทนได้ ร้านค้าอาจจะถูกปิดหรือมีการถูกย้าย หรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะซื้อแว่นตาจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ผลที่ได้จากการซื้อครั้งนี้อาจเป็นสินค้าซึ่งเป็นของปลอมแปลง ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น กรุณาติดต่อ Oakley Customer Care ทันที ที (e.g. thailand.warranty@luxottica.com - Countries to update where applicable) เพื่อตรวจสอบว่าร้านนี้เป็นร้านตัวแทนที่ถูกต้องหรือไม่

ทำไมรหัสสินค้าไม่แสดงผล?

  • รหัสสินค้าของคุณเริ่มต้นด้วย "OO” หรือ “OX” (เช่น OOxxxx-xx หรือ OX-xxxx-xx), ต้องแน่ใจว่า "OO" & “OX” เป็นตัวอักษรไม่ใช่เลขศูนย์
  • ถ้าปัญหายังไม่ถูกแก้ไข โปรดติดต่อ Oakley Customer Care (e.g.thailand.warranty@luxottica.com - Countries to update where applicable ) เพื่อตรวจสอบเลขสินค้าที่คุณกำลังพยายามลงทะเบียน

ทำไมใบเสร็จรับเงินถึงอัพโหลดไม่ได้?

ใบเสร็จรับเงินของคุณจะต้องเป็นไฟล์ PDF, PNG, or JPEG และมีขนาดน้อยกว่า 2MB นั้น รูปภาพที่มีขนาดเกินกว่านี้จะอัพโหลดไม่ผ่าน

ฉันจะทำอย่างไรถ้าได้สินค้าเป็นของขวัญ และไม่มีใบเสร็จ?

สินค้าทั้งหมดของโอ๊คลี่ย์ต้องการหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการรับประกันได้อย่างถูกต้องและลงทะเบียนสินค้าได้อย่างครบถ้วน

ฉันลงทะเบียนสินค้าเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทำอย่างไรต่อ?

คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์เสร็จแล้ว

ทำไมฉันไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน?

ระบบการจัดการข้อมูลของเราถูกออกแบบมาให้ส่งอีเมล์ยืนยันแก่ลูกค้า โปรดเข้าไปเช็คนามแสปม บางทีเมล์อาจจะเข้าไปอยู่ในข้อความสแปมที่คุณจะต้องการกลับการทำสัญลักษณ์เป็น ‘Safe’ ถ้าปัญหายังมีอยู่โปรดตรวจสอบว่าอีเมล์ของคุณนั้นถูกต้อง.

ใครที่ฉันต้องติดต่อสำหรับการรับประกัน ร้านค้าตัวแทนของโอ๊คลี่ย์หรือ Oakley Customer Care สำหรับหลักฐานการซื้อ?

คุณจะต้องแสดงข้อความอีเมล์ยืนยันที่ร้านค้าที่คุณได้ทำการซื้อ หรือ customer service centre คุณอาจจะต้องเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่คุณใช้สำหรับการลงทะเบียน

() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print